Aktualizacja Walut

Konfiguracja aktualizacji kursów wymiany walut aktywnych w systemie.