Aplikacje DAV

Tworzenie i zarządzanie kluczami aplikacji DAV

Integracja systemu z Mozilla Thunderbird

Artykuł opisuje integrację pomiędzy YetiForce i Mozilla Thunderbird.