Grupy

Grupy Dodawaj i zarządzaj grupami, które pozwalają na zbiorcze przydzielanie użytkowników do wszystkich danych (rekordów) w systemie.

Grupy

Każdy rekord w systemie może być przypisany do użytkownika albo grupy. Użytkownicy to pojedyncze osoby, natomiast grupy składają się z wielu użytkowników, grup użytkowników lub wielu ról. Dzięki grupom możliwe jest budowanie zespołów składających się z użytkowników, którzy często pracują razem nad danym zadaniem/projektem. Dodatkowo wbudowany czat w systemie, pozwala rozmawiać w ramach utworzonych grup (pokoje grupowe), do których dostęp będą mieć tylko użytkownicy należący do danej grupy.

Przekazywanie rekordów na grupę

System YetiForce posiada funkcjonalność dzięki której możliwe jest przekazywanie rekordów na grupę innych użytkowników. Funkcja ta jest przydatna jeśli np. chcemy delegować jakieś zadania na kilka osób przypisanych do grupy, bez konkretnego wskazywania którejś z nich.