Konfiguracja dostawcy SMS

Konfiguracja dostawcy SMS

Jedną z funkcjonalności dostępnych w systemie YetiForce jest możliwość wysyłania SMS'ów bezpośrednio z systemu. Funkcjonalność ta jest dostępna po przełączeniu się na panel administracyjny w opcji "Konfiguracja systemu". W menu wybieramy wpierw "Integracja" a następnie "Konfiguracja dostawcy SMS". Funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla osób które mają wykupioną usługę SMS API u zewnętrznego dostawcy.

Masowa wysyłka SMS

Funkcjonalność masowej wysyłki SMS jest dostępny dla modułów "Lead", "Kontrahenci" oraz "Kontakty". Przed wysyłką SMS'ów należy wpierw skonfigurować w systemie dostawcę SMS API. Informacja na ten temat jest dostępna w artykule Konfiguracja dostawcy SMS.