Profile

Profile

Nadawaj uprawnienia do funkcjonalności, pól, narzędzi i akcji, z których mogą korzystać użytkownicy podczas codziennej pracy w systemie.

Powiadomienia aktywności na rekordzie

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień aktywności na rekordzie.

Profile - informacje podstawowe

Profile to wstępnie skonfigurowane zestawy uprawnień, które mogą być nadane poszczególnym rolom utworzonym w systemie.