Wyszukiwarka adresów

Moduł umożliwiający wyszukiwanie/podpowiadanie adresu podczas tworzenia i edycji danych w systemie.

Integracja systemu z OpenCage Geocoder

System YetiForce daje użytkownikom wiele udogodnień. Jednym z nim jest możliwość integracji systemu z systemem map Google lub z OpenCage Geocoder, co pozwala później systemowi na "podpowiadanie" użytkownikowi, kiedy ten wpisuje adresy do bazy (np. adres kontrahenta). Aby skonfigurować taką funkcjonalność należy wybrać w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu", a następnie wybrać z menu opcję "Integracja" a później "Mapy [Google & OSM]".