Tworzenie pól systemowych

Dla ułatwienia tworzenia tych samych pól lub pól które muszą mieć określone parametry został dodany mechanizm tworzenie pól systemowych.

LayoutEditor_dodanie_pol_systemowego_pl.png

Jeśli jakieś pole już istnieje w danym module to nie będzie dostępne w oknie tworzenia pól systemowych.

Lista pól jakie można utworzyć:

  • Właściciel rekordu
  • Creator rekordu
  • Ostatnio modyfikowane przez
  • Czas utworzenia
  • Czas modyfikacji
  • Osoby współdzielące
  • Prywatny
  • Aplikacja Web service
  • Friday, 19 November 2021