Bria Softphone

Pbx_BriaSoftphone_1.png

Integracja z centralą telefoniczną za pośrednictwem aplikacji Bria Softphone
Połącznie z Bria Softphone bazuje na Bria Desktop API dzięki której można użytkownik ma w czasie rzeczywistym informacje o połączeniach.

Konfiguracja

1. Dodajemy wpis o typie BRIA Softphone

Pbx BriaSoftphone 5

2. Wprowadzanie numeru wewnętrznego w użytkownikach.

Wprowadzamy wewnętrzny numer telefonu dla użytkowników którzy mają mieć aktywną integrację z Softphone

Pbx BriaSoftphone 6

Status połączania z Softphone

Ikona na górnej belce systemu pokazuje aktualny status integracji z aplikacją Bria Softphone.

Pbx BriaSoftphone 9 Brak połączenia z telefonem
Pbx BriaSoftphone 10 Aktywne połączenie z telefonem, widać numer/nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika w Softphone 
Pbx BriaSoftphone 12 Rozmowa wychodząca lub przychodząca, pokazuje nazwę/numer rozmówcy

Wybieranie numeru telefonu

 Gdy integracja została aktywowana prawidłowo to wszystkie pola o typie telefon będą miała dodatkową ikonę telefonu.
Klikając w numer telefonu lub ikonę zostanie wywołana metoda do utworzenia podłączania z wybranym numerem telefonu.

Pbx BriaSoftphone 7

Połączenia przychodzące

 Gdy ktoś do nas dzwoni system informacje o tym innym kolorem i ikoną oraz pokazuje numer telefonu osoby dzwoniącejPbx BriaSoftphone 8

Debugowanie

W celu aktywacji logów w przeglądarce dla integracji należy ustawić w pliku config/Debug.php parametr $JS_DEBUG na true.

/** Turn on/off error debugging in javascript */
public static $JS_DEBUG = true;

Pbx BriaSoftphone 13

 

  • Thursday, 29 September 2022