Tagged with: YetiForcePortal2

How to configure Portal

One of the elements of the portal installation is to configure the system so that the portal is ready for use. The tutorial shows how to properly configure your system.

How to install YetiForce Portal

In this article, it will be presented how to quickly install YetiForce Portal 2. The portal can be used as a place for a customer, vendor, or partner. It is a universal tool for communicating with all the people we cooperate with.

Jak prawidłowo skonfigurować portal

Jednym elementem instalacji portalu jest konfiguracja systemu tak aby portal była gotowy do używania. Tutorial pokazuje co i w jakiej kolejności skonfigurować.

Jak zainstalować system YetiForce Portal

W tym artykule pokażemy jak można szybko zainstalować YetiForce Portal 2. Portal może służyć jako miejsce przeznaczone dla klienta, dostawcy lub partnera. Jest to uniwersalne narzędzie do komunikacji z wszystkimi osobami z którymi współpracujemy.

Managing fields in Portal and webservice application

The article describes how to manage fields visible in the portal and API and their default values.

Web server requirements for YetiForce Portal

YetiForce Portal places certain requirements on web servers - their customization is crucial for the proper functioning of the system. Incorrect server configuration is the most common cause of various problems.

Wymagania Portalu dla serwera WWW

YetiForce Portal stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów.

Zarządzanie polami w portal/aplikacji web service

System posiada możliwość kontrolowania jakie pola są dostępne w portalu lub API oraz jakie mają domyślne wartości. Nie wszystkie pola można ograniczyć dostęp za pomocą profili dlatego między innymi powstał ten panel.

LayoutEditor_api_pl.png