Tagged with: cookie

Dodatek do programu Outlook

Dodatek został zbudowany zgodnie z Office Outlook Add-in (Dokumentacja), który umożliwia pokazanie w panelu okna przeglądarki z CRM.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie została powielona implementacja całego CRM w Outlook, zamiast tego CRM jest tylko pokazany i zintegrowany z pewnymi funkcjami Outlook-a.
Implementacja umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności YetiForce CRM w Outlook.

Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z dodatkiem Outlook do systemu YetiForce CRM, dlatego ważne jest aby przeczytać go w całości i zastosować wytyczne aby dodatek działał prawidłowo.

Outlook Add-in

The article presents the most important issues related to the Outlook add-in for YetiForce CRM, so it is important to read it carefully and follow the guidelines for the add-in to work properly.

Proces instalacji zakończył się niepowodzeniem

Co zrobić gdy na początku instalacji system pokaże komunikat "Nieprawidłowe ID sesji"?

The installation process has failed

This article provides instructions on what to do when the system shows the message "Invalid session ID" at the beginning of the installation.