Tagged with: dav

Użytkownicy - informacje podstawowe

Użytkownicy to osoby, które mogą logować się do systemu YetiForce i pracować na nim zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Szczególną grupą użytkowników są użytkownicy administratorzy, którzy oprócz logowania się na część użytkownika standardowego, mogą dodatkowo zalogować się do panelu konfiguracyjnego, w którym można zarządzać całym systemem.

Integracja systemu z Mozilla Thunderbird

Artykuł opisuje integrację pomiędzy YetiForce i Mozilla Thunderbird.

Integration with Mozilla Thunderbird

The article describes the integration between YetiForce and Mozilla Thunderbird.