Tagged with: outlook

Użytkownicy - informacje podstawowe

Użytkownicy to osoby, które mogą logować się do systemu YetiForce i pracować na nim zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Szczególną grupą użytkowników są użytkownicy administratorzy, którzy oprócz logowania się na część użytkownika standardowego, mogą dodatkowo zalogować się do panelu konfiguracyjnego, w którym można zarządzać całym systemem.

Dodatek do programu Outlook

Dodatek został zbudowany zgodnie z Office Outlook Add-in (Dokumentacja), który umożliwia pokazanie w panelu okna przeglądarki z CRM.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie została powielona implementacja całego CRM w Outlook, zamiast tego CRM jest tylko pokazany i zintegrowany z pewnymi funkcjami Outlook-a.
Implementacja umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności YetiForce CRM w Outlook.

Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z dodatkiem Outlook do systemu YetiForce CRM, dlatego ważne jest aby przeczytać go w całości i zastosować wytyczne aby dodatek działał prawidłowo.

Outlook Add-in

The article presents the most important issues related to the Outlook add-in for YetiForce CRM, so it is important to read it carefully and follow the guidelines for the add-in to work properly.