Tagged with: uruchomienie

Dodatek do programu Outlook

Dodatek został zbudowany zgodnie z Office Outlook Add-in (Dokumentacja), który umożliwia pokazanie w panelu okna przeglądarki z CRM.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie została powielona implementacja całego CRM w Outlook, zamiast tego CRM jest tylko pokazany i zintegrowany z pewnymi funkcjami Outlook-a.
Implementacja umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności YetiForce CRM w Outlook.

Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z dodatkiem Outlook do systemu YetiForce CRM, dlatego ważne jest aby przeczytać go w całości i zastosować wytyczne aby dodatek działał prawidłowo.

How to configure Portal

One of the elements of the portal installation is to configure the system so that the portal is ready for use. The tutorial shows how to properly configure your system.

Jak prawidłowo skonfigurować portal

Jednym elementem instalacji portalu jest konfiguracja systemu tak aby portal była gotowy do używania. Tutorial pokazuje co i w jakiej kolejności skonfigurować.