Blok

Zaczynamy od skonkretyzowania instancji Bloku:

$blockInstance = new Vtiger_Block_Model();

następnie przypisujemy wartości pól:

$blockInstance->set('name', 'Test');
$blockInstance->set('label', 'LBL_CUSTOM_TEST');

blok należy dodać do modułu w którym się będzie znajdować ( w naszym przykładzie jest to moduł kontakty)

[code]\Vtiger_Module_Model::getInstance('Contacts')->addBlock($blockInstance);

full example:

$blockInstance = new Vtiger_Block_Model();

$blockInstance->set('name', 'Test'); //nazwa bloku
$blockInstance->set('label', 'LBL_CUSTOM_TEST'); //etykieta wyświetlana użytkownikowi w widoku

\Vtiger_Module_Model::getInstance('Contacts')->addBlock($blockInstance);[/code]

  • Friday, 06 May 2022