Handlery

Opis mozliwości handler-ów

Wyjątki - pomijanie handlerów i workflow

  • disableHandlers - wyłącz wszystkie handlery oprócz obowiązkowych
  • disableWorkflow - wyłącz tylko hendler od worklfow
  • disableHandlerByName - wyłącz jeden konkretny handler

$recordModel->setHandlerExceptions(['disableHandlers' => true]);

$recordModel->setHandlerExceptions(['disableWorkflow' => true]);

$recordModel->setHandlerExceptions(['disableHandler' => ['ModTracker_ModTrackerHandler_Handler']]);

Handlery obowiązkowe

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/vendor/yetiforce/EventHandler.php#L25
  • Wednesday, 09 August 2017