Tworzenie rekordu za pomocą skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia rekordów z poziomu skryptu

Tworzenie rekordu

Spróbujmy stworzyć rekord. W tym celu utworzymy instancję obiektu Kontakty.

Pierwszym krokiem będzie poinformowanie systemu, kto jest aktualnym użytkownikiem:

\App\User::setCurrentUserId($id);

gdzie parameter $id jest numerem ID istniejącego w bazie użytkownika.

Pobieranie instancji obiektu

Pobierzmy teraz czystą instancję obiektu Contacts

$recordModel = \Vtiger_Record_Model::getCleanInstance('Contacts');

Pola

ustawmy wymagane pola:

$recordModel->set('lastname', 'Testowy'); //nazwisko
$recordModel->set('assigned_user_id', \App\User::getCurrentUserId()); //statyczna metoda getCurrentUserId() zwraca ID aktualnego użytkownika (ustawione wyżej)

Dodajmy więcej pól:

$recordModel->set('firstname', 'Test');
$recordModel->set('phone', '+48 888 888 888'); //należy pamiętać o numerze kierunkowym
$recordModel->set('email', <a href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'</a>);

Zapis

Zapiszmy rekord:

$recordModel->save();
full example:
\App\User::setCurrentUserId(1); //ustaw użytkownika
$recordModel = \Vtiger_Record_Model::getCleanInstance('Contacts'); //wymagane
$recordModel->set('firstname', 'Test');
$recordModel->set('lastname', 'Testowy');
$recordModel->set('phone', '+48 888 888 888');
$recordModel->set('email', <a href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'</a>);
$recordModel->set('assigned_user_id', \App\User::getCurrentUserId()); //wymagane
$recordModel->save(); //zapisz
  • Friday, 06 May 2022