YetiForce 5.1

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 5.1 opublikowano w dniu 13 marca 2019 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.
Changes 5.0 > 5.1

ADDED:

 • Added a registration for a newsletter
 • Added new fields and relations to Calendar and Time control modules
 • Added new uitype - second level subprocess
 • Added emoji encoding
 • Added hierarchy count and a modal window for the Projects module
 • Added a new upcoming project tasks widget
 • Added improvements to save product prices
 • Added validation parameters for the module Settings: Widgets
 • Added changes in the hierarchy

FIXED:

 • Fixed 2FA configuration
 • Fixed the activation of change history
 • Fixed mapping for advanced fields
 • Fixed saving of widgets with filter
 • Fixed main menu
 • Fixed ignoring system alerts
 • Fixed TimeControl updates on related records
 • Fixed import to XML
 • Fixed loading of the Gantt chart
 • Rebuilt Advanced Permissions detail view

IMPROVED:

 • Improved the registrations form
 • Improved list of comments for modules without relations
 • Improved saving of inventory configuration
 • Improved multifilter
 • Improved backup manager
 • Improved Lead conversion to Account
 • Improved message formatting
 • Improved CSV import
 • Improved DAV synchronization
 • Improved code formatting
 • Improved language download
 • Improved the Gantt chart
 • Rebuilt system registration

REMOVED:

 • Removed unnecessary logs
 • Wednesday, 13 March 2019