Tagged with: 6_3

YetiForce 6.3

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.3. was released on the 10th of December 2021. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 6.3

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.3 opublikowano w dniu 10 grudnia 2021 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.