Tagged with: YetiForce

Leady - opis logiczny statusów [etapów]

Tworzenie bazy leadów, jest trudnym, ale ważnym procesem, który pozwala dostarczać potencjalnych klientów do działu sprzedażowego. Odpowiedni podział leadów i ich usystematyzowanie pozwala na dogłębną analizę zbieranych informacji, a na ich podstawie podejmowanie najkorzystniejszych decyzji biznesowych.

Masowa wysyłka maili w ramach kampanii

Jedną z funkcjonalności jakie daje nam system YetiForce jest możliwość przeprowadzenia własnej kampanii marketingowej. Funkcjonalność ta jest dostępna w module "Marketing" pod pozycją "Kampanie".

Moduły - instalacja

Panel instalacji modułów służy do zarządzania modułami i bibliotekami dostępnymi w systemie.

Plan odzyskiwania po awarii [DRP]

Plan odzyskiwania po awarii [Disaster Recovery Plan] jest to udokumentowany proces lub zestaw procedur, które należy wykonać w celu przywrócenia do działania wszystkich usług, które przestały działać poprawnie z powodu katastrofy lub w wyniku działań człowieka.

Przekierowanie aplikacji WWW na inną domenę

Przekierowanie domeny (lub subdomeny) na inny adres www (domenę/subdomenę) jest bardzo praktyczne biznesowo. Najczęściej stosuje się to wówczas, gdy chcemy, aby docelowa aplikacja była dla użytkowników końcowych widoczna pod innym adresem. Szczególnie warto stosować przekierowanie, gdy korzystamy z rozwiązań, które nie są na naszym serwerze i są pod innym adresem niż na przykład nasza domena, która jest znana naszym użytkownikom. Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku.

Redirecting WWW application to another domain

Redirecting a domain (or subdomain) to another www address (domain/subdomain) is very practical in business. Most often it is used when we want the target application to be visible to end-users at a different address. Using redirection is especially useful when we use solutions that aren’t on your server but are at a different address than for example our domain, which is known to our users. A step-by-step instruction can be found below.

Szyfrowanie danych wrażliwych

Większość systemów informatycznych posiada dane wrażliwe [w szczególności dotyczy to systemów CRM i ERP]. Dane te powinny podlegać dodatkowym mechanizmom ochrony, które zapewnią bezpieczeństwo przy standardowych wyciekach danych. W YetiForce dodaliśmy mechanizm szyfrujący, który potrafi w tle zaszyfrować wszystkie ważne informacje.

Użytkownicy - dezaktywacja i usuwanie

Zwolnienie pracownika w firmie lub jego dłuższa nieobecność, powinny powodować albo czasowe albo stałe dezaktywowanie użytkownika w systemie YetiForce. Dezaktywowanie powoduje, że użytkownik nie może się zalogować do systemu [nie działa również mechanizm przelogowywania], a w wielu miejscach takich jak lista użytkowników w polach [właściciel rekordu, osoba współdzieląca] przestaje być dostępna.

Użytkownicy - import/eksport

System posiada wbudowany mechanizm importu/eksportu użytkowników, który ułatwia wymianę użytkowników pomiędzy różnymi systemami. Narzędzie jest przydatne przede wszystkim podczas ręcznego zasilania systemu i przed uruchomieniem systemu produkcyjnie. Ze względu na złożoność systemu YetiForce, niektóre pola mają niestandardowy format i mogą wymagać specjalnego dopasowania przed importem.

Użytkownicy - masowa edycja

Masowa modyfikacja użytkowników pozwala na szybsze rozwiązywanie bieżących problemów, dlatego warto nauczyć się, jak wykorzystywać wbudowane mechanizmy [masowa edycja, masowe resetowanie hasła, masowe wyłączenie 2FA] do bieżącej pracy administratora. Należy pamiętać, że masową edycję należy używać z rozwagą i tylko wówczas kiedy jest to konieczne.

Widżety

System YetiForce daje użytkownikom możliwość tworzenia widżetów z wcześniej zdefiniowanych filtrów, czyli dodatkowych ekranów pokazujących najbardziej interesujące nas dane. Widżety konfiguruje się na stronie głównej systemu, i także tam są one widoczne.

Wstawianie stopki do wiadomości e-mail

Osoby używające modułu pocztowego w systemie YetiForce mogą ustawić swój podpis, który automatycznie będzie dodawany do wysyłanych wiadomości.

Wykresy

Wykresy to graficzne przedstawienie danych, zależności między nimi, ich zmienności w określonym wycinku czasu itd. Umieszczenie zebranych przez nas informacji na jednym lub kilku diagramach stanowi istotne ułatwienie w zrozumieniu poszczególnych treści oraz powiązań między nimi.
<<  1 [23  >>