Tagged with: YetiForce

YetiForce 4.4

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 4.4 RC1 was released on 27 April 2018 and YetiForce 4.4 GA/RTW on 2 August 2018. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 4.4

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 4.4 RC1 opublikowano w dniu 27 kwietnia 2018 roku, a YetiForce 4.4 GA/RTW 2 sierpnia 2018 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.
<<  1 2 [3