Bloki i pola

Ikony pomocy

01 help

Ikony pomocy to prosty mechanizm pozwalający na dodanie - przy każdym polu w systemie CRM - ikony pomocy, która zawiera szczegółową informacje dotyczącą pola. Zalecamy stosowanie takich informacji pomocniczych dla pól biznesowo istotnych np. statusy, etapy, pola które są automatycznie aktualizowane itd. Każda podpowiedź może być tłumaczona dla każdego języka indywidualnie.

Moduły standardowe - pola obowiązkowe

W trakcie wprowadzania rekordów system YetiForce wymusza na nas wypełnienie pewnych pól danymi, bo jeśli tego nie zrobimy to system nie pozwoli nam na zapisanie danego rekordu. Jednak nasze preferencje mogą być inne niż te narzucone przez system. Dlatego w panelu administratora w opcji "Konfiguracja Systemu" mamy możliwość zmiany tych ustawień po wybraniu opcji "Moduły standardowe" i "Moduły - pola".

Pola - foldery (drzewa)

Artykuł opisuje jak edytować pola - foldery w systemie YetiForce CRM, znane również jako drzewa.

Tworzenie pól systemowych

Dla ułatwienia tworzenia tych samych pól lub pól które muszą mieć określone parametry został dodany mechanizm tworzenie pól systemowych.

Zarządzanie polami w portal/aplikacji web service

System posiada możliwość kontrolowania jakie pola są dostępne w portalu lub API oraz jakie mają domyślne wartości. Nie wszystkie pola można ograniczyć dostęp za pomocą profili dlatego między innymi powstał ten panel.

LayoutEditor_api_pl.png