Narzędzia

Opisy dodatkowych narzędzi jak filtry czy widgety w YetiForce CRM.

Widżety (2)

Elementy graficzne interfejsu użytkownika dostępne w panelu
Tworzenie filtrów

Tworzenie filtrów (3)

Tworzenie filtrów w YetiForce

Mechanizm powiadomień email

Artykuł opisuje mechanizm wysyłania powiadomień email, dotyczących zmian wprowadzonych w różnych rekordach.

Oś czasu

Artykuł opisuje funkcjonalność osi czasu w YetiForce oraz sposoby jej aktywacji, personalizacji i modyfikacji.

Rekordy nieaktywne i rekordy z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, zarchiwizowanymi i w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.

Skróty klawiszowe

Zestaw skrótów klawiszowych dodanych do YetiForce CRM i Portalu klienta w celu ułatwienia poruszania się po systemie.

Zmiana hasła dostępu do systemu

W systemie YetiForce istnieje kilka funkcjonalności umożliwiających zmianę hasła dostępowego do systemu.