Narzędzia

Opisy dodatkowych narzędzi jak filtry czy widgety w YetiForce CRM.

Widżety (2)

Elementy graficzne interfejsu użytkownika dostępne w panelu
Tworzenie filtrów

Tworzenie filtrów (3)

Instrukcje pomagające zrozumieć jak tworzyć filtry w YetiForce CRM

Kolektor rekordów

Kolektor rekordów służy do wczytywania danych z różnych źródeł i umożliwia wyświetlenie oraz wczytanie danych do systemu YetiForce CRM.

2021-03-18_08-45-14.png

Mechanizm wysyłania powiadomień na email

Artykuł opisuje mechanizm wysyłania powiadomień email, dotyczących zmian wprowadzonych w różnych rekordach.

Oś czasu

Artykuł opisuje funkcjonalność osi czasu i jej modyfikację.

Skróty klawiszowe

Zestaw skrótów klawiszowych dostępnych w YetiForce CRM i Portalu klienta.

Zarządzanie nieaktywnymi rekordami i rekordami z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, rekordami zarchiwizowanymi i rekordami w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.

Zmiana hasła dostępu do systemu

W systemie YetiForce istnieje kilka funkcjonalności umożliwiających zmianę hasła dostępowego do systemu YetiForce. Można to zrobić w panelu administratora, można poprzez dodanie nowej pozycji w menu lub poprzez zmiany parametrów w pliku config/security.php. Poniżej znajdują się informację z jakiego miejsca w systemie można uruchomić taki proces, oraz kto może to zrobić.