B2C vs B2B - w marketingu

Czy system YetiForce jest przeznaczony dla B2B, czy też dla B2C? Ten artykuł odpowiada na te częste pytania uzytkowników.

Od strony biznesowej i zachodzących procesów marketingowych grupy te niewiele się od siebie różnią, albowiem musimy dokonać podobnych zabiegów aby ich pozyskać. W tym artykule skupimy się tylko na aspekcie marketingowym, ponieważ proces sprzedażowy i poszczególne różnice zostały omówione w oddzielnym wpisie.

01

 

Opis biznesowy

Na początku warto omówić czym jest B2B a czym jest B2C:

  • B2B [Business to Business] - Jest to współpraca pomiędzy firmami.
  • B2C [Business to Consumer- Jest to współpraca pomiędzy firmą a klientem końcowym.

Już w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że B2C nie oznacza, że naszymi klientami mogą być tylko osoby prywatne. B2C oznacza, że sprzedajemy towar/usługę bezpośrednio jego konsumentowi [może to być firma, osoba prywatna, instytucja itd.] a B2B oznacza, że sprzedajemy to firmie/osobie, która odsprzedaje to dalej.

W przypadku B2B mamy często sytuację, że do współpracy są zapraszane tylko wybrane firmy, które albo spełniły wymagania stawiane w celu dalszej współpracy albo wynika to z klasyfikacji działalności [np. firma sprzedająca sprzęt komputerowy będzie go odsprzedawać tylko firmom o tym samym profilu działaności]. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z B2B pomiędzy osobami, które nie mają założonej działalności gospodarczej, często dzieje się tak w przypadku sprzedaży kosmetyków, gdzie główny sprzedawca nie bierze odpowiedzialności prawnej, za to co robią osoby będące w programie partnerskim. W wielu krajach [w tym w Polsce] taka forma działalności jest nielegalna, ponieważ osoby te powinny założyć własną działalność i odprowadzać podatki.

Pomijając aspekty prawne, różnica pomiędzy B2B a B2C polega przede wszystkim na tym, czy osoba/firma, której to sprzedajemy, kupuje na własny użytek [staje się konsumentem], czy też odsprzedaje dalej. Mając na myśli B2B nie zawsze musi to oznaczać współpracy pomiędzy firmami, w sytuacjach wyjątkowych jest to po prostu współpraca pomiędzy kontrahentami. 

Należy zwrócić uwagę, że YetiForce nie narzuca filozofii definiowania B2B/B2C tylko wskazuje kierunek myślenia jakim kieruje się producent. Oznacza to, że w swojej firmie wszystkie te procesy, możesz przewrócić do góry nogami i dopasować do profilu działalności swojego przedsiębiorstwa.

Jak rozróżniać leady?

W wielu systemach leadem jest osoba i dane jakie możemy wprowadzić to imię i nazwisko leada oraz informacje poboczne z nim związane tj. telefon, mail itd. W naszym systemie leadem może być zarówno osoba fizyczna, jak również firma. Przyjęliśmy następującą zasadę co do rozróżniania relacji:
Określanie relacji
W celu określenia relacji stworzyliśmy nowe pole o nazwie "Relacja", które ma dwie wartości:
  • B2C - domyślnie zaznaczone
  • B2B

Pole relacji jest wymagane, lecz z poziomu panelu możemy to pole całkowicie wyłączyć, o ile w firmie jest stosowany tylko jeden typ relacji.

Podsumowanie

Jeżeli oczekiwałeś, że znajdziesz w tym artykule informacje o sposobie wprowadzania firmy i osoby fizycznej, to dane te znajdziesz w innym artykule. Tutaj omawiamy podstawowe typy relacji.

  • Tuesday, 08 August 2017