Dodawanie i przeglądanie dokumentów

Najprostszym sposobem dodawania dokumentów w systemie YetiForce CRM jest dodanie ich bezpośrednio w rekordzie, z którym dane dokumenty mają być powiązane. Dokumenty można dodawać masowo lub pojedynczo.

Masowe dodawanie dokumentów:

 1. Wybieramy rekord, do którego chcemy dodać powiązane dokumenty. W naszym wypadku jest to kontrahent. Następnie klikamy na zakładkę “dokumenty” :

  dokumenty kontrahent
 2. Klikamy przycisk “Masowe dodawanie”

  zakadka dokumenty
 3. W nowym okienku klikamy przycisk “Choose files” i wybieramy dokumenty, które chcemy dodać. Następnie klikamy przycisk “Otwórz”.
  UWAGA: By wybrać więcej niż jeden dokument przytrzymaj klawisz “Ctrl” i kliknij we wszystkie pliki, które chcesz dodać. Jeśli chcesz wybrać wszystkie widoczne pliki wciśnij Ctrl + A.

  masowe wybieranie

 4. W oknie pojawi się lista wszystkich wybranych dokumentów. Tutaj możesz też zmienić tytuły dokumentów. Następnie kliknij przycisk “Zapisz”.

  masowe tutuły

Dodawanie pojedynczych dokumentów:

 1. Wybieramy rekord, do którego chcemy dodać powiązane dokumenty. W naszym wypadku jest to kontrahent. Następnie klikamy na zakładkę “dokumenty” :

  dokumenty kontrahent
 2. Klikamy przycisk “+Dodaj dokument”

  podgląd lista
 3. W okienku klikamy przycisk “Choose file” i w nowym oknie wybieramy dokument, który chcemy dodać.
  Po jego wybraniu Klikamy przycisk “Otwórz” pojedyncze popup

 4. Wybrany dokument powinien być teraz widoczny w oknie. Nadaj mu tytuł, wybierz katalog w jakim powinien się znajdować, oraz właściciela tego rekordu. Możesz też wybrać typ dokumentu (domyślnie jest to typ wewnętrzny lub zewnętrzny, jednak możesz te wartości skonfigurować według własnych potrzeb). Jeśli chcesz dodać opis dodawanego dokumentu kliknij “Pełny formularz”. Jeśli nie chcesz dodawać opisu kliknij “Zapisz”. pojedyncze popup wypelniony

Podgląd dokumentów

Dodane przez nas dokumenty (obrazy i PDFy) można podejrzeć bez potrzeby zapisywania ich na dysk. By to zrobić najpierw przejdź na listę dokumentów. Kliknij w przycisk klucza obok dokumentu który chcesz podejrzeć

dodawnie pojedyncze

a następnie kliknij w przycisk lornetki.

podglad akcje

 

Dokument otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.

 • Thursday, 15 July 2021