Konfiguracja polityki SLA

Panel służy do tworzenia szablonów polityk SLA (Service Level Agreement), które określają zasady obliczania czasu bazującego na stanach rekordów dla danego modułu.

yetifforce_polityka_sla_lista.png

Jak utworzyć politykę SLA

Podczas tworzenia polityki należy uzupełnić następujące informację:

 • Nazwa - nazwa będzie widoczna w całym systemie podczas wyboru szablonów SLA
 • Moduł - moduł w którym ma być dostępna umowa, na tym bazują warunki które można opcjonalnie dodać. Lista jest tworzona na podstawie pole relacji (Pole powiązane 1:M) do modułu umowy SLA
 • Godziny: typ zliczania godzin
  • Godziny kalendarzowe - czas będzie zliczany zgodnie z godzinami kalendarzowymi włącznie z dniami wolnymi od pracy
   yetifforce_polityka_sla_godziny_kalendarzowe.png
  • Godziny pracy - czas będzie liczony tylko w godzinach pracy, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy ustawionych w godzinach pracy
   yetifforce_polityka_sla_godziny_pracy_standard.png
 • Warunki - Można określić dodatkowe warunki dla rekordu kiedy dana konfiguracja polityki SLA ma obowiązywać. Warunki uwzględniają pola z modułów powiązanych.
  record_conditions.png
 • Czasy bazujące na stanie rekordu - czasy jakie będą obowiązywać gdy powyższe warunki zostaną spełnione
  czasy_reakcji.png

 

 

 • Wednesday, 10 November 2021