Mechanizm powiadomień email

Artykuł opisuje mechanizm wysyłania powiadomień email, dotyczących zmian wprowadzonych w różnych rekordach.

Mechanizm znajdziemy przechodząc do panelu powiadomień w CRM (przycisk dzwonka    w prawym górnym rogu) a następnie klikając przycisk ustawień znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu:

powiadomienia email 1

Powiadomienia dla poszczególnych modułów możemy włączyć klikając przycisk dzwonka przy danym module:

powiadomienia email 2

W tym miejscu możemy również okreslić jak często powiadomienia będą przesyłane, na przykład mogą wysłać się w jednej wiadomości email wszystkie powiadomienia z całego dnia. 

- oznacza, że powiadomienia dla danego modułu są włączone

- oznacza, że powiadomienia dla danego modułu są nieaktywne

Wysłane powiadomienia oznaczane są jako przeczytane jeżeli parametr AUTO_MARK_NOTIFICATIONS_READ_AFTER_EMAIL_SEND będzie ustawiony na true w pliku config/Modules/Notifications:

/**
 * Configuration file: Config\Modules\Notification.
 */
class Notification
{
 /* Auto refresh reminders in header */
 public static $AUTO_REFRESH_REMINDERS = true;
 
 /* Auto mark notifications as readed after send emails to users */
 public static $AUTO_MARK_NOTIFICATIONS_READ_AFTER_EMAIL_SEND = true;
 
 /* Max number of notifications to display, 0 - no limits */
 public static $MAX_NUMBER_NOTIFICATIONS = 200;
}
  • Monday, 18 October 2021