Moduły - instalacja

Panel instalacji modułów służy do zarządzania modułami i bibliotekami dostępnymi w systemie.

W tym panelu możemy dowolnie włączać moduły, które będą potem dostępne w systemie, lub wyłączać te, których dana firma obecnie nie potrzebuje. By moduły były widoczne w menu systemu, konieczna jest odpowiednia konfiguracja Menu.

Zarządzanie modułami:

- wybrany moduł jest aktywny i jego funkcjonalności są dostępne dla tych użytkowników systemu, którzy mają do niego odpowiednie uprawnienia

- wybrany moduł jest nieaktywny i jego funkcjonalności nie są dostępne dla żadnych użytkowników

UWAGA - wyłączenie modułów może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie innych modułów, ze względu na powiązania istniejące między różnymi modułami w systemie, dlatego zalecamy ostrożność podczas dezaktywacji modułów. 

 Tworzenie nowego modułu:

By stworzyć nowy moduł wystarczy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk “Utwórz moduł”. Wtedy zobaczymy okienko pop up w którym wprowadzimy informacje dotyczące nowego modułu, takie jak:

  • Nazwa modułu - pole obowiązkowe, wprowadzona nazwa musi być unikalna dla danego modułu, nie może zawierać cyfr ani znaków specjalnych
  • Etykieta modułu - pole obowiązkowe, wpisana nazwa będzie widoczna na liście dostępnych modułów
  • Nazwa pola głównego - pole obowiązkowe, jest to nazwa systemowa pola
  • Etykieta pola głównego - pole obowiązkowe, które będzie widoczne jako główne w widoku listy rekordów nowo utworzonego modułu, będzie ono także polem obowiązkowym podczas dodawania rekordu w module
  • Typ modułu - lista rozwijana, do wyboru Moduł podstawowy i Moduł rozbudowany. W przypadku wyboru Modułu rozbudowanego w ustawieniach pojawi się dodatkowy blok zaawansowany umożliwiający dodanie dodatkowych pól, które nie są dostepne w przypadku wyboru Modułu podstawowego. Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami modułów jest widok tworzenia rekordu.

Po zapisaniu zmian należy nowy moduł dodać do menu. W tym celu należy przejść do zakładki “Menu - konfiguracja” i kliknąć przycisk “+Dodaj pozycję menu”, następnie jako typ menu wybrać “Moduł” i w kolejnym okienku znaleźć go na rozwijanej liście w polu “Wybierz moduł”. Po zapisaniu moduł pojawi się w menu. Można go dowolnie przenosić za pomocą mechanizmu chwyć i upuść.

System oferuje również możliwość importu modułów oraz eksportu modułów niestandardowych. Każdy nowy moduł ma także bogatą opcję konfiguracji, tak jak pozostałe moduły. Po naciśnięciu przycisku ustawień, znajdującego się po prawej stronie nazwy modułów zobaczymy skróty, które przeniosą nas do odpowiednich ustawień dla danego modułu:

moduły.png

 

  • Monday, 27 April 2020