Opis etykiet dla zgłoszeń na GitHub

Tworząc projekt open source zastanawialiśmy się nad tym jak budować społeczność i jak się z nią komunikować. Spośród wielu dostępnych platform wybraliśmy serwis GitHub, który daje wiele możliwości i narzędzi do komunikacji z członkami naszej społeczności.

1. Etykiety [kategorie]

GitHub posiada wiele użytecznych narzędzi, które my i nasza społeczność używa. Najważniejszym narzędziem są "Zgłoszenia [Issues]", które dają wiele możliwości. Aby lepiej je zrozumieć postanowiliśmy nadać zgłoszeniom odpowiednie kategorie. Oznaczenie kategoriami ma wiele zalet, przede wszystkim pozwala nam określić, które zgłoszenia zostały przez nas przeczytane, a które nadal czekają na zapoznanie się z nimi. Dodatkowo kategorie porządkują zgłoszenia, jeżeli programista jest zainteresowany tylko błędami w systemie, wówczas filtruje tylko te zgłoszenia, które są oznaczone jako błąd.

a. Ogłoszenie (Announcement)

Ogłoszenia są dodawane przede wszystkim przez zespół YetiForce i służą do informowania społeczności GitHub o ważnych zdarzeniach związanych z projektem. Poprzez tą kategorie chcemy przede wszystkim informować o nowych wersjach systemu i ważnych komunikatach związanych z bezpieczeństwem. Ważne informacje będziemy publikować również w innych miejscach, ale GitHub będzie naszym centralnym miejscem komunikacji ze społecznością i jeżeli ktoś chce być na bieżąco z systemem YetiForce to znajdzie na GitHub komplet informacji. 

b. Pytanie (Question)

Tą kategorią będziemy oznaczać zgłoszenia, które będą pytaniami użytkowników, administratorów czy też programistów systemu YetiForce. W ten sposób nie tylko nasz zespół będzie udzielał odpowiedzi na różne pytania, ale również inni użytkownicy o różnym poziomie wiedzy. Łączenie ludzi o różnych doświadczeniach, pozwala szerzej spojrzeć na temat a udzielane odpowiedzi będą się wzajemnie uzupełniały nie tylko od strony programistycznej, ale również biznesowej i merytorycznej. Zachęcamy aby społeczność wzajemnie sobie pomagała, w ten sposób nasz zespół będzie miał więcej czasu na rozwój systemu. 

c. Błąd (Bug) 

Jeżeli po przeczytaniu zgłoszenia potwierdzimy, że w systemie jest błąd, wówczas nadajemy zgłoszeniu tą kategorią. Błędy oznaczają, że nimi powinien zająć się programista, przy czym zachęcamy całą społeczność do przesyłania nam gotowych poprawek, w ten sposób każdy może przyczynić się w sposób znaczący do bezbłędnego działania systemu a jednocześnie nasi programiści będą mieli więcej czasu na rozwój nowych funkcjonalności.

d. Zmiana (Enhancement)

Do tej kategorii będziemy przydzielać zgłoszenia dotyczące nowych funkcjonalności w systemie jak również małych poprawek już aktualnie działających narzędzi. Jednocześnie kategoria ta oznacza, że nasz zespół wkrótce zajmie się tym zgłoszeniem, ponieważ wydaje się dla nas ważne lub mieliśmy w planach dodanie tej lub podobnej zmiany.

e. Dyskusja (Discussion)

Do tej kategorii będziemy przydzielać zgłoszenia, które wymagają omówienia lub zgłoszenia, w których społeczność ma inne zdanie niż producent. W ten sposób będziemy mogli wymienić się opiniami i każdy będzie mógł przedstawić swoje stanowisko.

f. Zignorowany (Ignored)

Oznacza, że tym zgłoszeniem nie będziemy się już więcej zajmować.

2. Etykiety [podkategorie]

a. Wymagane więcej informacji (More info required)

Etykieta ta oznacza, że nasz zespół potrzebuje od autora zgłoszenia bardziej szczegółowych informacji. Dodając tą etykietę najczęściej sprecyzujemy jakich informacji dodatkowo potrzebujemy. Jeżeli informacje podane przez autora nie będą zawierać podstawowych danych, wówczas przekierujemy autora do odpowiedniej dokumentacji na naszej stronie, która w sposób kompletny przedstawia w jaki sposób należy uzupełnić dane w zgłoszeniu. 

b. Wysoki priorytet (High priority)

Zgłoszenia, którym nadamy wysoki priorytet są dla nas ważne i będą realizowane przed innymi zgłoszeniami.

c. Wymaga weryfikacji (Verification required)

Ta etykieta informuje, że zgłoszenie należy dodatkowo zweryfikować na poziomie programistycznym.
  • Monday, 04 September 2017