Pola - foldery (drzewa)

Artykuł opisuje jak edytować pola - foldery w systemie YetiForce CRM, znane również jako drzewa.

Wszystkie dostępne foldery w naszym systemie YetiForce CRM  możemy sprawdzić przechodząc do 

Konfiguracja systemu → Moduły standardowe → Pola - foldery

 Na tej liście zobaczymy również informacje o module, w którym dane drzewo jest dostępne, oraz będziemy mogli edytować jego szczegóły:

lista drzew

Domyślnie w systemie YetiForce CRM pola drzew wykorzystywane są głównie w polu "Kategoria", jednak mogą być one używane do różnych celów, według potrzeb danej firmy. Na poniższym przykładzie widzimy pole kategorii w szansach sprzedaży:

kategoria szansa

1. Dodawanie nowego drzewa

By dodać nowe pole - folder, po przejściu do Konfiguracja systemu → Moduły standardowe → Pola - foldery kliknij przycisk "+Dodaj" widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij "Zapisz"

nowe drzewo

  • Nazwa szablonu - podaj nazwę dla nowego drzewa
  • Moduł - wybierz, w jakim module nowe drzewo będzie dostępne
  • Współdziel z - wybierz moduł, z którym nowe drzewo będzie współdzielone
  • Dodaj nowy element drzewa - dodaj wartości, które będzie można wybrać, wpisz wartości w puste pole, a następnie kliknij przycisk "+Dodaj" by pojawiły się na liście

Następnie kliknij przycisk "Zapisz" by dodać nowe pole - folder do systemu.

UWAGA: By pole było widoczne w systemie podczas tworzenia lub edycji rekordu, musi ono zostać dodane w odpowiednim module i bloku w:
Konfiguracja systemu → Moduły standardowe → Moduły - pola

2. Edycja drzew

By edytować pole - folder kliknij ikonkę edycji przy istniejącym polu na liście:

edycja drzewa

By edytować poszczególne wartości danego pola - folderu kliknij na wybraną wartość prawym przyciskiem myszki, żeby zobaczyć wszystkie dostępne akcje:

edycja wartości

By zmienić kolejność dostępnych wartości przeciągnij je myszką w wybrane miejsce.

Następnie kliknij przycisk "Zapisz" by wprowadzone przez Ciebie zmiany zostały zastosowane.

3. Usuwanie drzew

By usunąć pole - folder kliknij na ikonkę kosza przy istniejącym polu na liście. Niektóre pola drzewa nie mogą być usunięte.

usuwanie drzewa 

 

 

  • Wednesday, 20 October 2021