Słowniki - konfiguracja zliczania czasu

Aby system wiedział jak prawidłowo zliczać czasy na bazie określonych polityk SLA, wymagane jest określenie wartości w słowniku (najlepiej aby to pole było obowiązkowe) np. bazujące na statusie.

yetifforce_pola_slowniki_edycja_zliczania_czasu2.png

Zarządzanie jest dostępne tylko dla pól które mają aktywny mechanizm zliczania.

Edycja reguł zliczania czasu jest dostępna po kliknięciu na przycisk "Edytuj status blokady i procesu"

yetifforce_pola_slowniki_status_blokady_procesu.png

Lista wyboru "Zliczanie czasu" pokazuje do jakiej kategorii przydzielić daną wartość słownika.

yetifforce_pola_slowniki_edycja_zliczania_czasu.png

Jeśli jakaś wartość słownika nie zostanie przydzielona, to system nie będzie zliczał czasu, gdy na rekordzie zostanie wybrana ta wartość.

Zliczanie czasu powinno zostać wyłączone dla wartości słownika, które określają zakończenie danego procesu np. status Zakończone lub Odrzucone
  • Monday, 15 November 2021