Tagged with: CLA

Zmiana licencji a współtwórcy

Każda osoba współtworząca oprogramowanie YetiForce spoza naszej organizacji musi podpisać umowę CLA, która określa zasady na jakich współtworzony kod jest rozpowszechniany.

License change vs. contributors

Every person who contributes to the YetiForce software from the outside of our organization must sign a CLA, which specifies the rules under which the co-developed code is distributed.