Tagged with: SugarCRM

Analiza systemów open source za pomocą Observatory

Analiza otwartych systemów CRM

W internecie jest dostępnych wiele narzędzi online, które pozwalają producentom, dostawcom i klientom weryfikować aktualny stan zabezpieczeń ustawiony dla systemu dostępnego online. Choć systemy klasy CRM/ERP najczęściej nie są dostępne publicznie, o tyle wersje demo producentów już tak. Postaramy się przybliżyć tematykę zabezpieczeń, które są istotne dla każdego systemu webowego a tym bardziej dla projektów open source, które każdy może dowolnie dostosować pod swoje wymagania, również te, związane z bezpieczeństwem.

Analysis of open source systems with Observatory

Analiza otwartych systemów CRM

There are many tools available online that allow producers, providers, and customers to verify the current security status set for an online system. Although CRM/ERP systems are not usually publicly available, demo versions can be easily accessed. We will try to explain security issues that are significant for every web system, especially for open source projects that can be adjusted to everyone’s individual requirements, including those related to security.