Tagged with: YetiForce

Wykresy

Wykresy to graficzne przedstawienie danych, zależności między nimi, ich zmienności w określonym wycinku czasu.

Wymagania CRM dla serwera WWW

YetiForce CRM stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowej instalacji, jak również stabilnej pracy systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów pojawiających się w YetiForce CRM.

Wymagania Portalu dla serwera WWW

YetiForce Portal stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów.

Wymagania użytkownika końcowego

W poniższym artykule znajdziesz wymagania dotyczące użytkownika końcowego.

YetiForce 4.4

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 4.4 RC1 was released on 27 April 2018 and YetiForce 4.4 GA/RTW on 2 August 2018. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 4.4

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 4.4 RC1 opublikowano w dniu 27 kwietnia 2018 roku, a YetiForce 4.4 GA/RTW 2 sierpnia 2018 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 6.0

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.0 opublikowano w dniu 23 listopada 2020 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 6.0

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.0. was released on 23 November 2020. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 6.1

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.1. was released on 2 December 2020. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 6.1

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.1 opublikowano w dniu 2 grudnia 2020 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 6.2

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.2 opublikowano w dniu 2 lipca 2021 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 6.2

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.2. was released on 2 July 2021. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 6.3

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.3. was released on the 10th of December 2021. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce 6.3

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.3 opublikowano w dniu 10 grudnia 2021 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.
<<  5 6 7 8 9 [1011  >>