Tagged with: YetiForce

YetiForce 6.4

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 6.4 opublikowano w dniu 19 sierpnia 2022 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 6.4

YetiForce regularly releases new versions of the software. Each new version includes bug fixes, enhancements and new functionalities. YetiForce 6.4. was released on the 19th of August 2022. The list of changes for other releases can be found in different articles in the same sub-menu.

YetiForce nie działa prawidłowo z ModSecurity

Artykuł opisuje fałszywie pozytywne wyniki wykrywania podatności w YetiForce CRM przez ModSecurity w domyślnej konfiguracji.

Zliczanie czasów SLA

System posiada funkcjonalność zliczania czasów Service Level Agreement (SLA), bazującą na stanach rekordów, dzięki temu można bardzo łatwo kontrolować usługi utrzymujące ciągłość działania procesu.

 

<<  6 7 8 9 10 [11