Tagged with: YetiForce

Logs - server - configuartion

The server configuration panel is a place where you can preview the settings of all the parameters of a server where the CRM is located.

Mail scanner

Zrzut ekranu 2021-02-12 o 09.27.40.png

YetiForce system has a built-in and flexible mail scanner that allows to login to mailboxes automatically and perform certain actions depending on which actions are configured. The scanner helps to automate the processes in which emails are inseparable elements.  

Managing fields in Portal and webservice application

The article describes how to manage fields visible in the portal and API and their default values.

Masowa wysyłka maili w ramach kampanii

Jedną z funkcjonalności jakie daje nam system YetiForce jest możliwość przeprowadzenia własnej kampanii marketingowej. Funkcjonalność ta jest dostępna w module "Marketing" pod pozycją "Kampanie".

Mechanizm powiadomień email

Artykuł opisuje mechanizm wysyłania powiadomień email, dotyczących zmian wprowadzonych w różnych rekordach.

Menu - configuration

This panel allows you to adjust modules visible in the default menu as well as the menu available for different fields and the Portal. 

Migrating the system to a new server or restoring it from backup

Migrating or restoring the system from backup takes place in a few steps.

Moduł haseł

wersja: 6.3 i nowsze

Moduł pozwala przechowywać w systemie hasła i loginy do stron internetowych powiązywać je z rekordami, oraz tworzyć nowe bezpieczne hasła.

Moduły - instalacja

Panel instalacji modułów służy do zarządzania modułami i bibliotekami dostępnymi w systemie.

New database communication engine

Starting from version 3.3, YetiForce CRM has a new database communication engine built-in, which we continuously develop and improve together with each new release.

This allows YetiForce to communicate with multiple database engines (DBMS) that are compliant with PDO, such as MariaDB, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite, Oracle, and Cubrid.

It does not yet have all the mechanisms rewritten to be able to fully install the system on another database engine. 

Nowy silnik komunikacji z bazą danych

System YetiForce od wersji 3.3 ma wbudowany nowy silnik komunikacji z bazą danych, który w kolejnych wersjach systemu jest rozwijany i udoskonalany.

Dzięki temu system YetiForce może komunikować się z wieloma silnikami bazy danych (DBMS) zgodnych z PDO takich jak MariaDB, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite, Oracle i Cubrid.

Nie posiada jeszcze przepisanych wszystkich mechanizmów aby w pełni móc zainstalować system na innym silniku bazy danych.

Open source by YetiForce

We have created an amazing product distributed as open source software that provides unlimited possibilities for business. Learn about the advantages of YetiForce Public License v4 and use it in your organization.

Opis etykiet dla zgłoszeń na GitHub

Tworząc projekt open source zastanawialiśmy się nad tym jak budować społeczność i jak się z nią komunikować. Spośród wielu dostępnych platform wybraliśmy serwis GitHub, który daje wiele możliwości i narzędzi do komunikacji z członkami naszej społeczności.

Oś czasu

Artykuł opisuje funkcjonalność osi czasu w YetiForce oraz sposoby jej aktywacji, personalizacji i modyfikacji.

Outlook Add-in

The article presents the most important issues related to the Outlook add-in for YetiForce CRM, so it is important to read it carefully and follow the guidelines for the add-in to work properly.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>