Tagged with: YetiForce

Passwords module

version: 6.3 and later

The module allows you to store passwords and logins used for different websites, create new secure passwords, and relate passwords with other records directly in YetiForce CRM.

Picklists - time calculation settings

The article describes the settings needed for the system to calculate SLA policy time.

Plan odzyskiwania po awarii [DRP]

Plan odzyskiwania po awarii [Disaster Recovery Plan] jest to udokumentowany proces lub zestaw procedur, które należy wykonać w celu przywrócenia do działania wszystkich usług, które przestały działać poprawnie z powodu awarii sprzętu lub w wyniku działań człowieka.

Pola - foldery (drzewa)

Artykuł opisuje jak edytować pola - foldery w systemie YetiForce CRM, znane również jako drzewa.

Pole powiązane M:M

Pole umożliwiające wybranie wielu powiązanych rekordów, jest podobne funkcjonalnie do pola "Pole powiązane 1:M"

Pomysły związane z rozwojem systemu

Wielokrotnie do systemu YetiForce CRM są dodawane zgłoszenia, które opisują sposób rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności. Aby lepiej zrozumieć w jaki sposób selekcjonujemy funkcjonalności, które zostaną dodane do systemu, przeczytajcie poniższy artykuł.

Powiadomienia aktywności na rekordzie

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień aktywności na rekordzie.

Problems with system registration

The following article will help you if you have problems with confirming the registration, or your registration status is stuck at "Pending approval".

Proces instalacji zakończył się niepowodzeniem

Co zrobić gdy na początku instalacji system pokaże komunikat "Nieprawidłowe ID sesji"?

Profiles - basic information

Profiles are pre-configured sets of permissions that can be assigned to roles created in the system.

Przekierowanie aplikacji WWW na inną domenę

Przekierowanie domeny (lub subdomeny) na inny adres www (domenę/subdomenę) jest bardzo praktyczne biznesowo. Najczęściej stosuje się to wówczas, gdy chcemy, aby docelowa aplikacja była dla użytkowników końcowych widoczna pod innym adresem. Szczególnie warto stosować przekierowanie, gdy korzystamy z rozwiązań, które nie są na naszym serwerze i są pod innym adresem niż na przykład nasza domena, która jest znana naszym użytkownikom. Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku.

Redirecting WWW application to another domain

Redirecting a domain (or subdomain) to another www address (domain/subdomain) is very practical in business. Most often it is used when we want the target application to be visible to end-users at a different address. Using redirection is especially useful when we use solutions that aren’t on your server but are at a different address than for example our domain, which is known to our users. A step-by-step instruction can be found below.

Rekordy nieaktywne i rekordy z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, zarchiwizowanymi i w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.

Relacje

Za pomocą tego panelu możemy kontrolować w jaki sposób wyświetlane są informacje dotyczące zakładek rekordów powiązanych, widocznych po wejściu w rekord.

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>