Tagged with: YetiForce

Related field M:M

This field allows you to select many related records, it functions similarly to the “Related field 1:M” field.

Relations

This panel controls the appearance of related record tabs visible in record view. 

Rozwiązywanie problemów z nieaktywnymi lub niedziałającymi dodatkami

Poniższy artykuł opisuje proces rozwiązywania problemów w przypadku, gdy zakupiony w Marketplace dodatek nie jest aktywny lub nie działa prawidłowo.

Serwer poczty wychodzącej

01

Aby system CRM mógł wysyłać powiadomienia, należy skonfigurować serwer poczty wychodzącej. Sama konfiguracja jest bardzo prosta i wymaga wypełnienia kilku pól. Aby konfiguracja była możliwa, należy w pierwszej kolejności przygotować sobie niezbędne dane dostępowe, jakie otrzymaliśmy od administratora serwera lub jakie pobraliśmy sobie z panelu poczty.

Sesje

System YetiForce obsługuje sesje w celu poprawnej komunikacji pomiędzy użytkownikiem i aplikacją. Utworzenie uwierzytelnionej sesji, jest równioważne z użyciem innych mechanizmów uwierzytelniających tj. login, hasło, 2FA.

Skaner poczty

System YetiForce ma wbudowany zaawansowany i elastyczny skaner poczty, który umożliwia automatyczne logowanie się na skrzynki mailowe, a następnie, w zależności od konfigurowalnych akcji, wykonuje zadania dla każdej skrzynki mailowej z osobna. W praktyce skaner ten umożliwia automatyzacje procesów, dla których mail jest elementem niezbędnym.

Zrzut ekranu 2021-02-12 o 10.03.24.png

 

Skróty klawiszowe

Zestaw skrótów klawiszowych dodanych do YetiForce CRM i Portalu klienta w celu ułatwienia poruszania się po systemie.

SLA time calculation

The article describes the SLA time calculation mechanism.

 

System development ideas

Users often submit their ideas for new YetiForce functionalities. We have absolutely nothing against this practice, although most of these submissions will be ignored. However, it doesn't mean that these ideas are bad. This article explains why adding new features might turn out to be problematic.

System update

The process of system update is simpler than the installation or migration process, so every YetiForce CRM administrator should be able to cope with it. One of the most important things that you need to remember is that before attempting to update the system, you should always make a backup copy and begin the process on the testing environment. Updates performed directly on production are one of the most common mistakes made by young administrators. 

 

Szyfrowanie danych wrażliwych

Większość systemów informatycznych posiada dane wrażliwe [w szczególności dotyczy to systemów CRM i ERP]. Dane te powinny podlegać dodatkowym mechanizmom ochrony, które zapewnią bezpieczeństwo przy standardowych wyciekach danych. W YetiForce dodaliśmy mechanizm szyfrujący, który potrafi w tle zaszyfrować wszystkie ważne informacje.

Słowniki - konfiguracja zliczania czasu

Aby system wiedział jak prawidłowo zliczać czasy na bazie określonych polityk SLA, wymagane jest określenie wartości w słowniku (najlepiej aby to pole było obowiązkowe) np. bazujące na statusie.

The installation process has failed

This article provides instructions on what to do when the system shows the message "Invalid session ID" at the beginning of the installation.

The source code of the YetiForce system

Currently, all products distributed by YetiForce are under open source licenses, so they provide access to the source code that can be viewed, copied, modified, and distributed.

Troubleshooting inactive and malfunctioning addons

The article below explains troubleshooting inactive or malfunctioning addons purchased in the Marketplace.
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11  >>