Tagged with: YetiForce

Tworzenie pól systemowych

Dla ułatwienia tworzenia tych samych pól lub pól które muszą mieć określone parametry został dodany mechanizm tworzenie pól systemowych.

Tworzenie pola z poziomu skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia pól z poziomu skryptu

Tworzenie rekordu za pomocą skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia rekordów z poziomu skryptu

Użytkownicy - dezaktywacja i usuwanie

Zwolnienie pracownika w firmie lub jego dłuższa nieobecność, powinny powodować albo czasowe albo stałe dezaktywowanie użytkownika w systemie YetiForce. Dezaktywowanie powoduje, że użytkownik nie może się zalogować do systemu [nie działa również mechanizm przelogowywania], a w wielu miejscach takich jak lista użytkowników w polach [właściciel rekordu, osoba współdzieląca] przestaje być dostępna.

Użytkownicy - import/eksport

System posiada wbudowany mechanizm importu/eksportu użytkowników, który ułatwia wymianę użytkowników pomiędzy różnymi systemami. Narzędzie jest przydatne przede wszystkim podczas ręcznego zasilania systemu i przed uruchomieniem systemu produkcyjnie. Ze względu na złożoność systemu YetiForce, niektóre pola mają niestandardowy format i mogą wymagać specjalnego dopasowania przed importem.

Użytkownicy - masowa edycja

Masowa modyfikacja użytkowników pozwala na szybsze rozwiązywanie bieżących problemów, dlatego warto nauczyć się, jak wykorzystywać wbudowane mechanizmy [masowa edycja, masowe resetowanie hasła, masowe wyłączenie 2FA] do bieżącej pracy administratora. Należy pamiętać, że masową edycję należy używać z rozwagą i tylko wówczas kiedy jest to konieczne.

Verification of the purpose of the visit and user switching

The article describes the functionality of verifying the purpose of the visit and the reason for switching between CRM users.

Web server requirements

YetiForce CRM requires a proper web server configuration. It is a key element for the process of installation as well as for the system to be stable. Most professional web servers meet the requirements presented below. However, in case your server does not meet all the requirements, ask your administrator to adjust the configuration and send him a link to this article. If your administator cannot change the configuration, it might be time to consider upgrading your server.  

01 server www2

Web server requirements for YetiForce Portal

YetiForce Portal places certain requirements on web servers - their customization is crucial for the proper functioning of the system. Incorrect server configuration is the most common cause of various problems.

Weryfikacja celu wizyty i przełączania użytkowników

Artykuł opisuje funkcjonalność weryfikacji celu wizyty oraz powodu przełączania między użytkownikami CRM.

What is a license

A license is an authorization to use someone's intangible property, for example software. Licenses contain crucial information about our rights and obligations, regardless of the type of license.

What is Open Source?

Open Source is a type of license that allows the copyright owner to grant users the rights to research, change, and distribute the software under a free software license.

What is source code?

The most important advantage of open source is the possibility to access the application's source code, which in practice means having access to the code that is the result of the developer's work.

Widżety

System YetiForce daje użytkownikom możliwość tworzenia widżetów z wcześniej zdefiniowanych filtrów.

Wstawianie stopki do wiadomości e-mail

Użytkownicy modułu pocztowego w YetiForce mogą ustawić swój podpis, który automatycznie będzie dodawany do wysyłanych wiadomości.

<<  4 5 6 7 8 [910 11  >>