Tagged with: cel wizyty

Verification of the purpose of the visit and user switching

The article describes the functionality of verifying the purpose of the visit and the reason for switching between CRM users.

Weryfikacja celu wizyty i przełączania użytkowników

Artykuł opisuje funkcjonalność weryfikacji celu wizyty oraz powodu przełączania między użytkownikami CRM.