Tagged with: open source

Dependent library licenses

Each large business application uses a number of dependent libraries, and each of these libraries saves time and resources that may be used for other parts of the system.

Descriptions of labels for GitHub issues

We have discussed how to build a community around an open source project and what is the best way to communicate with community members. There are many tools available, e.g. mailing lists, discussion groups or chats but we selected GitHub as it provides many opportunities and tools. It seems unnecessary to provide many different communication tools because they may scatter the community members. Instead, we decided to have one common place for everyone where the entire community can work together, communicate and develop.

Dodatek do programu Outlook

Dodatek został zbudowany zgodnie z Office Outlook Add-in (Dokumentacja), który umożliwia pokazanie w panelu okna przeglądarki z CRM.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie została powielona implementacja całego CRM w Outlook, zamiast tego CRM jest tylko pokazany i zintegrowany z pewnymi funkcjami Outlook-a.
Implementacja umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności YetiForce CRM w Outlook.

Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z dodatkiem Outlook do systemu YetiForce CRM, dlatego ważne jest aby przeczytać go w całości i zastosować wytyczne aby dodatek działał prawidłowo.

Email notifications mechanism

The article describes a mechanism used to send email notifications related to changes entered in various records.

Godziny pracy

Godziny pracy to moduł konfiguracyjny, w którym można ustawić godziny pracy firmy i zespołu. Dodatkowo umożliwia określenie domyślnych czasów dla konfiguracji do wyliczeń czasów stanów rekordu.

How to add a document with an attachment via Rest API

version: 6.2 and later

The article describes how to add a new entry with an attachment in the Documents module via Rest API.

How to add an image via Rest API

version: 6.2 or later

This article describes how to add images via Rest API in fields that support such files in YetiForce CRM.

Jak przez Rest Api dodać dokument z załącznikiem

wersja: >= 6.2

Niniejszy dokument zawiera informacje jak za pomocą Rest Api dodać wpis w module Dokumenty wraz z załącznikiem.

Jak przez Rest Api dodać plik graficzny

wersja: >= 6.2

Niniejszy dokument zawiera informację jak za pomocą Rest Api dodać plik graficzny w polach obsługujących takie pliki w YetiForce CRM.

Kalendarz - konfiguracja

Panel umożliwia określenie dni wolnych od pracy. System będzie mógł prawidłowo wyliczać i pokazywać dane z uwzględnieniem tych dni. 

Kalendarz - święta i dni wolne

Panel umożliwia dodanie do systemu i konfigurację niestandardowych dni wolnych od pracy, świąt państwowych i religijnych.

Keyboard shortcuts

A set of keyboard shortcuts available in YetiForce CRM and Portal.

Konfiguracja polityki SLA

Panel służy do tworzenia szablonów polityk SLA (Service Level Agreement), które określają zasady obliczania czasu bazującego na stanach rekordów dla danego modułu.

yetifforce_polityka_sla_lista.png

Licencja Publiczna YetiForce wersja 4.0

Poniższa licencja dotyczy produktów YetiForce CRM oraz Portal Klienta YetiForce, które są udostępniane przez firmę YetiForce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

License change vs. contributors

Every person who contributes to the YetiForce software from the outside of our organization must sign a CLA, which specifies the rules under which the co-developed code is distributed.

<<  1 [23 4 5  >>