Tagged with: open source

Wymagania użytkownika końcowego

W poniższym artykule znajdziesz wymagania dotyczące użytkownika końcowego.

YetiForce nie działa prawidłowo z ModSecurity

Artykuł opisuje fałszywie pozytywne wyniki wykrywania podatności w YetiForce CRM przez ModSecurity w domyślnej konfiguracji.

Zarządzanie nieaktywnymi rekordami i rekordami z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, rekordami zarchiwizowanymi i rekordami w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.

Zliczanie czasów SLA

System posiada funkcjonalność zliczania czasów Service Level Agreement (SLA), bazującą na stanach rekordów, dzięki temu można bardzo łatwo kontrolować usługi utrzymujące ciągłość działania procesu.

 

<<  1 2 3 4 [5