Tagged with: open source

What is a license

A license is an authorization to use someone's intangible property, for example software. Licenses contain crucial information about our rights and obligations, regardless of the type of license.

What is Open Source?

Open Source is a type of license that allows the copyright owner to grant users the rights to research, change, and distribute the software under a free software license.

What is source code?

The most important advantage of open source is the possibility to access the application's source code, which in practice means having access to the code that is the result of the developer's work.

Wymagania użytkownika końcowego

W poniższym artykule znajdziesz wymagania dotyczące użytkownika końcowego.

YetiForce nie działa prawidłowo z ModSecurity

Artykuł opisuje fałszywie pozytywne wyniki wykrywania podatności w YetiForce CRM przez ModSecurity w domyślnej konfiguracji.

Zliczanie czasów SLA

System posiada funkcjonalność zliczania czasów Service Level Agreement (SLA), bazującą na stanach rekordów, dzięki temu można bardzo łatwo kontrolować usługi utrzymujące ciągłość działania procesu.

 

<<  1 2 3 4 [5