Tagged with: rekord

Powiadomienia aktywności na rekordzie

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień aktywności na rekordzie.

Tworzenie rekordu za pomocą skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia rekordów z poziomu skryptu

Zarządzanie nieaktywnymi rekordami i rekordami z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, rekordami zarchiwizowanymi i rekordami w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.