#2 Karty wymagań

01

Gdy zapytanie ofertowe wydaje się nam przejrzyste i nie mamy do klienta więcej pytań, możemy z poziomu zapytania wygenerować kartę wymagań, która porządkuje oczekiwania klienta wobec naszych produktów/usług. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zapytań informacje od klienta są rozsiane często w wielu miejscach i konsultowane, natomiast karta wymagań powinna zawierać tylko precyzyjne wymagania, dla których w kolejnym kroku powstanie kalkulacja.

W praktyce system umożliwia rozdzielić dostęp do zapytania i do karty wymagań, w ten sposób dając inżynierowi przygotowującemu kalkulacje tylko istotne i niezbędne informacje, bez wglądu do informacji nadmiarowych.

Opis pól

Informacje ogólne

 • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy karta wymagań. W przypadku generowania karty z poziomu zapytania, pole to zostanie automatycznie
 • wypełnione na podstawie tematu zapytania ofertowego.
 • Etap - pole określa etap na jakim znajduje się zapytanie [zapoznanie się z zapytaniem], po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte,
 • pozwala dalej realizować proces sprzedażowy.
  • Oczekuje na weryfikacje
  • W trakcie weryfikacji
  • Uzupełnianie informacji
  • Wymaga konsultacji wewnętrznej
  • Wymaga konsultacji zewnętrznej
  • Oczekuje na odpowiedź
  • Odrzucona - odrzucenie karty wymagań powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona, a przyczyna odrzucenia, zostaje ustawiona taka
  • sama jak w przypadku karty wymagań. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kart wymagań. Po ustawieniu tego etapu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych]
  • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [można wprowadzać dane w modułach powiązanych]
 • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10]
 • Zapytanie ofertowe - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10]
 • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów

Informacje systemowe

 • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer karty wymagań.
 • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
 • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
 • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status
 • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Informacje o współdzieleniu

 • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do karty wymagań. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej
 • firmy.
 • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty wymagań ale również
 • do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje opisowe

 • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
 • Uwagi -pole tekstowe z wysiwyg.

Widoki

 • Podsumowanie
  • Widżet pól
  • Widżet pola etap
  • Widżet komentarzy
  • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
  • Widżet powiązanych dokumentów
  • Widżet historii zmian
  • Widżet pola tekstowego - opis
  • Widżet pola tekstowego - uwagi
 • Szczegóły

Moduły powiązane

 • Moduł komentarzy
 • Moduł dokumentów
 • Historia zmian
 • Wiadomości mailowe
 • Narzędzia dodatkowe
  • Generowanie kalkulacji
 • Tuesday, 08 August 2017