Co to jest kod źródłowy?

Najważniejszą zaletą oprogramowania otwartego jest dostęp do kodu źródłowego aplikacji, co w praktyce oznacza, że mamy dostęp do kodu, który jest wynikiem pracy programisty.

Co nam daje dostęp do kodu źródłowego i jego modyfikacja?

Dostęp do kodu źródłowego w połączeniu z jego dowolną modyfikacją, daje organizacji nieograniczone możliwości dostosowania aplikacji do procesów. Jednocześnie wszystkie środki i czas zainwestowany w oprogramowanie zostaną w firmie i zmiana dostawcy rozwiązania czy też wewnętrznego zespołu wdrożeniowego nie wpłynie na wartość dodaną, którą dostarcza oprogramowanie. 

Mając dostęp do kodu źródłowego, możemy automatyzować bezpieczeństwo [wykonując analizę statyczną kodu] czy też wykonywać pełen audyt bezpieczeństwa zgodnie z OWASP ASVS, który nie byłby możliwy, gdybyśmy nie mogli przeglądać kodu aplikacji.

  • Saturday, 12 September 2020