Leady - informacje podstawowe

Baza leadów to początek procesu sprzedażowego i działań marketingowych, które wpływają bezpośrednio na całą organizację.

Leady to zbiór osób i organizacji, z którymi rozpoczynamy rozmowy w celu zainteresowania ofertą naszej firmy. Dobry system CRM, pozwala na tworzenie długotrwałych relacji nie tylko z aktualnymi klientami, ale również z potencjalnymi klientami. 

Kim jest lead?

Leadami są potencjalni przyszli klienci, czyli osoby lub firmy, które w przyszłości mogą stać się klientami korzystającymi aktywnie z naszych produktów/usług. W systemie YetiForce, baza leadów jest niezależną bazą od kontrahentów to oznacza, że istnieje ważny podział biznesowy pomiędzy tymi dwoma funkcjonalnościami.

To co rozróżnia bazę leadów i kontrahentów, to przede wszystkim aktualne miejsce w procesie marketingowo-sprzedażowym. Lead najczęściej należy do procesu marketingowego [próbujemy zainteresować produktem lub usługą] a kontrahent należy do procesu sprzedażowego [jesteśmy na zaawansowanych etapie rozmów i przyszły klient wyraził wstępne zainteresowanie naszym produktem/usługą].

Czy leady i kontrahenci powinni być w oddzielnych bazach?

To jest trudne biznesowe pytanie i zależy od potrzeb biznesowych, a nie wymagań technicznych. Dla systemu nie ma znaczenia, czy korzystasz z dwóch oddzielnych modułów [leady/kontrahenci] czy też z jednego modułu, a rozdzielasz leady od kontrahentów za pomocą pól [np. w zależności od etapu na jakim prowadzone są rozmowy]. 

Potrzeba odseparowania wynika często z chęci uporządkowania procesów i baz danych. Jeżeli z formularza na stronie WWW otrzymujemy mnóstwo zapytań i część z nich są to nierokujące sprzedaże, wówczas lepiej nie uruchamiać dla nich procesów sprzedażowych [bo jest za wcześnie]. Jeżeli masz leady oddzielone od kontrahentów, wówczas łatwiej zarządzać uprawnieniami, automatyzować działania i co najważniejsze można tworzyć niezależne procesy, które są inne dla leadów, a inne dla kontrahentów.

Opis bloków i pól

Informacje podstawowe

 • Forma prawna - określa rodzaj leada od strony prawnej. Wybór osoby prywatnej spowoduje wyświetlenie pól imię i nazwisko zamiast nazwy, która jest wykorzystywana przy firmach.
 • Nazwa - nazwa leada, jeżeli jest to firma, wówczas widzimy jej nazwę, jeżeli jest to osoba prywatna, wówczas widzimy tutaj imię i nazwisko. 
 • Status - istotne pole określające etap na jakim aktualnie znajduje się lead.
 • Właściciel rekordu - użytkownik lub grupa, bezpośrednio odpowiedzialna za kontakt z leadem.
 • Osoby współdzielące - użytkownicy i grupy, wspomagające kontakt z leadem.

Informacje kontaktowe

 • Telefon podstawowy
 • Telefon dodatkowy
 • Mail podstawowy
 • Mail dodatkowy
 • Faks
 • Strona WWW

Informacje rejestrowe

 • NIP
 • KRS
 • REGON
 • Kapitał

Informacje dodatkowe

 • Źródło pozyskania
 • Wymaga weryfikacji

Adres główny

 • Ulica
 • Numer budynku
 • Numer lokalu
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Region miejscowości
 • Gmina
 • Powiat
 • Województwo
 • Kraj
 • Skrytka pocztowa
 • Dodatkowe informacje

Informacje opisowe

 • Opis
 • Uwagi
 • Friday, 01 May 2020