Masowa wysyłka maili w ramach kampanii

Jedną z funkcjonalności jakie daje nam system YetiForce jest możliwość przeprowadzenia własnej kampanii marketingowej. Funkcjonalność ta jest dostępna w module "Marketing" pod pozycją "Kampanie".

W celu przeprowadzenia procesu masowej wysyłki musimy wpierw wprowadzić do systemu treść maila. Funkcjonalność ta jest dostępna w module "Bazy danych" pod pozycją "Szablony mailowe". Następnie w module "Marketing" wybieramy opcję "Kampanie", a następnie z listy kampanii wybieramy tą, w ramach której chcemy przeprowadzić akcję masowej wysyłki maili.

01

Po wejściu w wybrany rekord wybieramy grupę do której chcemy wysłać pocztę. Do wyboru mamy zakładki "Leady", "Kontrahenci", "Kontakty", "Dostawcy", "Partnerzy", "Konkurenci" i "Szanse sprzedaży". 

02

Po zaznaczeniu rekordów do których chcemy wysłać maila klikamy na przycisk "Wyślij pocztą"

03

Na ekranie pojawi się nowe okno. W pozycji "Adres e-mail" wybieramy czy korespondencja ma być kierowana na adres zapisany w systemie jako "mail podstawowy" czy jako "mail dodatkowy". 

04

W pozycji "Szablon mailowy" wybieramy z wcześniej stworzonych szablonów treść maila którą chcemy wysłać.

05

Po wybraniu odpowiedniego szablonu wciskamy "Wyślij".

  • Monday, 21 August 2017