Tagged with: crm

Benefits of open source software

Open source software is the perfect choice for organizations that expect something more than standard solutions, check out the key benefits perfect for any business.

Building the community around YetiForce

We aim at building a large community around YetiForce and we hope that together we will create and develop the best open system for companies. Our project can be found on GitHub where communities and open projects complement one another and define a common direction of development. YetiForce is open source, which means that everyone who likes the system can join the community, make changes and contribute to the project. We have developed some general principles that will determine the discussion standards.

Copyright transfer

The YetiForce Public License in no way limits copyright transfers for changes that were introduced by individuals, companies, the producer, or partners.

Creating system fields

This article describes a mechanism used to create system fields that are the same as pre-existing fields or must have specific parameters.

Dashboard - informacje podstawowe

Ekran monitorowania systemu prezentuje trzy różne typy informacji [ostrzeżenia systemowe zaszyte przez producenta, widżety z ważnymi informacjami o systemie oraz blok ze skrótami, które pozwalają szybciej przejść do ulubionych narzędzi.

Deactivate users in the system

If you want to block access to the system for some users, you can do in the Users module. Go to the admin panel by clicking a "Software configuration" button and select "Permissions" and "Users".

Dependent library licenses

Each large business application uses a number of dependent libraries, and each of these libraries saves time and resources that may be used for other parts of the system.

Descriptions of labels for GitHub issues

We have discussed how to build a community around an open source project and what is the best way to communicate with community members. There are many tools available, e.g. mailing lists, discussion groups or chats but we selected GitHub as it provides many opportunities and tools. It seems unnecessary to provide many different communication tools because they may scatter the community members. Instead, we decided to have one common place for everyone where the entire community can work together, communicate and develop.

Dlaczego zgłoszenie zostało zignorowane?

Jeżeli zgłoszenie na GitHub otrzymało etykietę Category::Ignored a Ty się z tym nie zgadzasz, to warto zapoznać się z tym artykułem. Poniżej spisaliśmy wszystkie przypadki w jakich oznaczamy zgłoszenie jako zignorowane.

Dodatek do programu Outlook

Dodatek został zbudowany zgodnie z Office Outlook Add-in (Dokumentacja), który umożliwia pokazanie w panelu okna przeglądarki z CRM.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie została powielona implementacja całego CRM w Outlook, zamiast tego CRM jest tylko pokazany i zintegrowany z pewnymi funkcjami Outlook-a.
Implementacja umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności YetiForce CRM w Outlook.

Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z dodatkiem Outlook do systemu YetiForce CRM, dlatego ważne jest aby przeczytać go w całości i zastosować wytyczne aby dodatek działał prawidłowo.

Email notifications mechanism

The article describes a mechanism used to send email notifications related to changes entered in various records.
<<  1 [23 4 5 6  >>