Tagged with: crm

Enable cron

Cron is a Unix daemon that triggers other programs periodically. It uses crontabs to save information about cron tasks that will be enabled. It is recommended to use it in Linux, but if the same file will be added to the scheduler in Windows, it will also work. In practice, YetiForce can perform certain tasks automatically with cron and trigger them in the background. 

2021-02-14_21-11-55.png

Godziny pracy

Godziny pracy to moduł konfiguracyjny, w którym można ustawić godziny pracy firmy i zespołu. Dodatkowo umożliwia określenie domyślnych czasów dla konfiguracji do wyliczeń czasów stanów rekordu.

How does the YetiForce system detect vulnerabilities?

The tool checks if there are any vulnerabilities in external libraries that need to be removed. The functionality requires an internet connection as it sends information from composer.lock to an external service. The built-in security mechanism in the current version connects to the dedicated YetiForce Security service (https://security.yetiforce.com).

How to add a document with an attachment via Rest API

version: 6.2 and later

The article describes how to add a new entry with an attachment in the Documents module via Rest API.

How to add an image via Rest API

version: 6.2 or later

This article describes how to add images via Rest API in fields that support such files in YetiForce CRM.

How to change the YetiForce logo to a custom one?

System customization is extremely important as it allows for creating a system that is more fit for its users, especially if we want to change the basic elements like the logo. By default, the YetiForce logo is placed in a few places in the system. If you want to know how to customize it - this article is for you.

How to clear browser cache?

Clearing browser cache is a very useful step that should be performed after updating the system in order to make sure that the pages are displayed correctly and that the old cache files don't cause problems.

How to install a CRM system

In this article, you will find everything you need to know about installing YetiForce CRM - the necessary information, step-by-step installation instructions, as well as the most common errors and problems. Read all of the following information before proceeding with the installation process.

How to install YetiForce Portal

In this article, it will be presented how to quickly install YetiForce Portal 2. The portal can be used as a place for a customer, vendor, or partner. It is a universal tool for communicating with all the people we cooperate with.

How to reset a user's password without access to the CRM system

How can you quickly reset access to any CRM user without browser access?

How to quickly reset all CRM user passwords?

Incydenty bezpieczeństwa - opis

Incydenty bezpieczeństwa to bardzo ważne narzędzie dla administratorów, którym zależy na bezpieczeństwie, ponieważ jego głównym zadaniem jest przechwytywanie wszystkich niestandardowych zachowań występujących w aplikacji.

Jak działa wykrywanie podatności w systemie YetiForce?

Narzędzie sprawdza czy w bibliotekach zewnętrznych znajdują się podatności, które należy usunąć. Funkcjonalność wymaga połączenia z internetem i przesyła informacje z pliku composer.lock do usługi zewnętrznej. Wbudowany mechanizm bezpieczeństwa w obecnej wersji łączy się z dedykowaną usługą YetiForce Security (https://security.yetiforce.com).

Jak przez Rest Api dodać dokument z załącznikiem

wersja: >= 6.2

Niniejszy dokument zawiera informacje jak za pomocą Rest Api dodać wpis w module Dokumenty wraz z załącznikiem.

Jak przez Rest Api dodać plik graficzny

wersja: >= 6.2

Niniejszy dokument zawiera informację jak za pomocą Rest Api dodać plik graficzny w polach obsługujących takie pliki w YetiForce CRM.

Jak uruchomić cron-a ?

Cron to uniksowy demon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów. Posługuje się on tabelami crontab do przechowywania informacji jakie zadanie ma uruchamiać. Choć mamy tu na myśli Linuksa, ten sam plik możemy dodać do harmonogramu zadań w Windows. W praktyce, dzięki niemu system YetiForce wykonuje automatyczne różne zadania, które są wywoływane w tle.

2021-02-14_21-11-55.png

<<  1 2 [34 5 6 7  >>