Dokumentacja administratora

Poniżej znajdziesz zestaw artykułów, które opisują panel konfiguracyjny systemu YetiForce. Wiedza zebrana tutaj, pozwala na zrozumienie technicznych i biznesowych możliwości dopasowania aplikacji do bieżących potrzeb organizacji. Zmiany wprowadzane przez administratora, mają bezpośredni wpływ na całą aplikacje, powinny być wprowadzane rozważnie i testowane bez wpływu na środowisko produkcyjne na którym na co dzień pracują użytkownicy.
Marketplace

Marketplace (27)

Marketplace to miejsce gdzie znajdziesz dodatki i usługi dla systemu YetiForce, tworzone przez producenta systemu i partnerów.
Organizacja

Organizacja (3)

Skonfiguruj kluczowe parametry i mechanizmy w swojej organizacji, na których bazuje większość funkcjonalności oraz wydruki w aplikacji
Zarządzanie modułami

Zarządzanie modułami (15)

Dowolnie rozbudowuj oraz dopasowuj system do profilu swojej organizacji, wykorzystując kilkanaście gotowych narzędzi wbudowanych w system.
Automatyzacja

Automatyzacja (1)

Upraszaj procesy w organizacji, wykorzystując do tego wbudowane mechanizmy workflow i automatyzuj powtarzające się czynności.
Procesy

Procesy (2)

Konfiguruj i zarządzaj procesami wbudowanymi w system YetiForce, dopasowując je do poszczególnych działów wewnątrz.organizacji.
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (2)

Poznaj najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące konfiguracji i zarządzania systemem YetiForce.
Pulpit

Pulpit (1)

Główny ekran pozwalający na centralne monitorowanie całej aplikacji na którym są umieszczane najważniejsze informacje.
Uprawnienia

Uprawnienia (26)

Szereg zaawansowanych narzędzi, które nadają uprawnienia użytkownikom do funkcjonalności, akcji i danych w całej aplikacji.
Wygląd, układ i wydruki

Wygląd, układ i wydruki (9)

Dostosuj menu, kolory i wydruki tak, aby aplikacja jeszcze bardziej była spersonalizowana i spełniała oczekiwania użytkowników.
Integracja

Integracja (9)

Włącz i skonfiguruj wbudowane integracje umożliwiające synchronizowanie się systemu YetiForce z usługami zewnętrznymi.
Serwer

Serwer (6)

Sprawdź i monitoruj konfigurację najważniejszych parametrów serwera, na którym uruchomiono aplikację YetiForce.
Monitorowanie zagrożeń

Monitorowanie zagrożeń (2)

Scentralizowane miejsce, które pozwala na monitorowanie zagrożeń i reagowanie na incydenty związane z działaniem systemu YetiForce.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo (1)

Konfiguruj najważniejsze polityki, reguły oraz parametry dotyczące wrażliwych danych w celu podwyższenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa.
Poczta

Poczta (3)

Zestaw narzędzi, które pozwala skonfigurować skaner poczty IMAP w całej organizacji oraz skonfigurować klienta poczty email.
API

API (0)

Panel pozwalający na konfiguracje uprawnień i dostępów aplikacjom zewnętrznych, które chcą się komunikować bezpośrednio z systemem.
O aplikacji

O aplikacji (0)

Najważniejsze informacje dotyczące aplikacji, licencjonowania oraz całej społeczności open source współtworzących YetiForce.