APP ID

Rejestracja systemu i APP ID

Informacje na temat konieczności rejestracj systemu YetiForce zgodnie z Licencją YetiForce Public License.